Lite bättre | Lite roligare

Nytänkande
produktionskraft!

ELE Manufacturing är nytänkande produktionskraft som producerar, konstruerar och installerar allt ifrån robotceller och kompletta maskin- och monteringslinjer till fixturer och verktyg.

ELE manufacturing

Vilka är vi?

ELE Manufacturing

Vi ingår i Exectric-koncernen tillsammans med Vestelv AB. ELE Manufacturing är verksamma inom ett stort antal industribranscher och kan bland annat leverera kompletta maskin- och monteringslinjer, robotceller, fixturer och olika typer av verktyg. Utöver nyproduktion fokuserar vi även på ombyggnationer och tillverkning av reservdelar. 

Vår styrka är specialkonstruktioner, oregelbundna beställningar och små kvantiteter där vi utgår från våra egna eller kundens ritningar. 

Våra tjänster!

På ELE jobbar vi alltid utifrån kundens önskemål och hittar den ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen med syfte att ge högt kundvärde och ökad lönsamhet. 

Vi erbjuder effektiv och
anpassad produktionsutrustning till Sveriges industriföretag!

Rigg för leveranstester

ELE:s rigg ger möjlighet att testa nio kopplingar samtidigt och funktionen kontrolleras med hjälp av en givare. Det här gör att operatören samtidigt kan förbereda nästa uppsättning som ska provas. Stort fokus har lagts på flexibilitet och att i framtiden ha möjlighet att anpassa och bygga ut riggen på ett enkelt sätt.

Lyftredskap

Kraven på prestanda hos kundens produkter ökar ständigt och när tekniken inte utvecklas tillräckligt snabbt blir produkterna större och längre. Den senaste utvecklingen ledde till en längd som gör att travershöjden inte längre räcker till för att lyfta produkterna ovanifrån. ELE fick då en förfrågan om att skapa ett redskap som kunde lyfta utanför tyngdpunkt för att lösa problemet. Kraven var att redskapet inte fick tippa och att det skulle ha möjlighet att hantera gods av olika storlekar.

Ombyggnad lägesställare

ELE har fått i uppdrag att ta ett helhetsgrepp och göra en genomarbetad uppdatering och CE-märkning av en äldre lägesställare. Maskinen används både för svetsning och andra renoveringar av valsar, den har byggts om i flera etapper under flera årtionden.

Karriär!
Jobba hos oss!

Realisera dina innovativa idéer hos oss! Vi är ett nytänkande ingenjörsföretag, som ständigt eftersträvar utveckling och nya innovativa lösningar.

Utveckla din kompetens och få inflytande över din karriär! ELE Manufacturing har en platt organisation, ett öppet klimat och korta beslutsvägar.

Driv spännande och varierande projekt i en utvecklande miljö! Hos oss är du din egen projektledare.

Teamwork
Edsbyn ELE manufacturing

ELE Manufacturing AB

Maskinverkstad i Edsbyn

Kontakta oss!