You are currently viewing ELE Manufacturing utvecklar och tillverkar produktionsutrustning

ELE Manufacturing utvecklar och tillverkar produktionsutrustning

“Den smidigaste igångkörningen och bästa maskinen jag varit med om sedan jag började här”

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, kontaktade oss på ELE Manufacturing och ELE Engineering för att de hade ett behov av att modernisera och effektivisera produktionsutrustningen på en av deras plantskolor. Efter inledande diskussioner med kunden om flöde och funktioner resulterade det i ett koncept där ELE fick uppdraget att leverera en komplett utrustning. I vårt åtagande ingick mekanikkonstruktion, elkonstruktion, programmering, tillverkning, återanvändning av befintlig utrustning, installation, igångkörning och CE-märkning. Allt arbete genomfördes i ett nära samarbete ELE Manufacturing, ELE Engineering och vår kund.

Utrustningen hanterar plantkasetter och ramar och har två olika flöden beroende på säsong. Under en säsong passerar ca 20 miljoner plantor genom produktionsutrustningen. Tillsammans med kunden gjordes en utvärdering av befintlig utrustning och delar bedömdes vara kostnads- och miljömässigt relevanta att modifiera och återanvända i den nya linjen.

För att säkerställa att utrustningen uppfyller alla kundens krav och önskemål genomfördes veckovisa avstämningsmöten med kund där samtliga delar av utveckling och tillverkning diskuterades. Detta säkerställde att frågetecken fångades upp tidigt i processen och att kundens önskemål och eventuella kompletteringar kunde hanteras. För att ytterligare säkerställa en snabb och smidig igångkörning på plats hos kund lades stort fokus på FAT, dvs den kompletta utrustningen byggdes upp och testades i vår verkstad i Edsbyn tillsammans med kunden.

Feedback från kunden efter att ha producerat i linjen över sommaren är att projektet gått bra, det var mycket positivt med bra dialog och återkommande avstämningar som fångat upp deras önskemål längs vägen.

Behöver ni hjälp med en specialanpassad eller skräddarsydd produktionsutrustning? Vi har erfarenhet av kundanpassade lösningar från ett flertal olika industrier, exempelvis trä-, stål- och verkstadsindustri. Oftast drivs projekten som totalåtaganden liknande detta till Svenska Skogsplantor, men vi är självklart flexibla och hittar en lösning som passar era behov.