Fixturer

En effektiv och anpassad produktionsutrustning är en förutsättning för att Sveriges industriföretag ska behålla sin konkurrenskraft. För att vi ska behålla vår position i Europa och övriga världen, behöver vi också fortsätta att utveckla vår industri med ny teknik, smart industri och digitalisering.

ELE är verksamma inom ett stort antal industribranscher. Vi tar ansvar för helheten, från problem till nyckelfärdig lösning.

  • Montagefixturer

  • Bearbetsningsfixturer

  • Mätfixturer

  • Svetsfixturer

Referensbeskrivning

Fixturer

Korrekt fixturering är idag en förutsättning för att den automatiserade produktionen ska fungera. Det ökar säkerheten för medarbetarna och både montering och tillverkning blir mer tillförlitlig. Fixturerna utsätts många gånger för omfattande slitage, det blir därför allt viktigare att de är korrekt gjorda så att slutprodukten alltid håller samma kvalitet och tolerans.

Ingen fixtur är den andra lik och därför utvecklar och tillverkar ELE fixturer helt och hållet efter kundens önskemål och behov.