Hanteringssystem

Hanteringssystem är en viktig del både i produktionens flöde och för arbetsmiljön. Många gånger behövs anpassningar och kompletteringar av hanteringssystemen vid moderniseringar eller ombyggnationer av maskin och monteringslinjer. 

I projekt när ELE levererar kompletta linjer är hanteringssystem en naturlig del av leveransen, men det handlar lika ofta om ombyggnationer eller kompletteringar av befintliga system. Låt oss hjälpa er att effektivisera er produktion med rätt typ av system.

  • Matningsmaskin

  • Transportörer

  • Inmatare

  • Buffertbanor

Referensbeskrivning

Ombyggnad packline

ELE:s uppdrag är att öka effektiviteten samt förbättra maskinsäkerheten för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Det här inkluderar bland annat räcken för att eliminera fallrisk, installation av låsning för en stående pall, automatiserad ’’utknuffare’’ för den packade produkten samt implementering av ett tvåhandsmanöverdon.