Lyftredskap

Lyftredskap används dagligen på arbetsplatser och behovet ökar ständigt i takt med att produktfloran hos våra kunder ökar. ELE kan leverera alla sorters lyftredskap, allt från lyftok för hundratals ton till mindre redskap för lyft på omkring 10 kg. 

Oavsett syfte har alla redskap sina utmaningar. Lyftredskap för lättare produkter måste exempelvis vara lika enkla att använda som att lyfta för hand för att de ska användas. 

  • Balanserade lyftredskap

  • Lyftok

  • Vakuumok

  • Vinschsystem

Referensbeskrivning

Lyftredskap

Kraven på prestanda hos kundens produkter ökar ständigt och när tekniken inte utvecklas tillräckligt snabbt blir produkterna större och längre. Den senaste utvecklingen ledde till en längd som gör att travershöjden inte längre räcker till för att lyfta produkterna ovanifrån. ELE fick då en förfrågan om att skapa ett redskap som kunde lyfta utanför tyngdpunkt för att lösa problemet. Kraven var att redskapet inte fick tippa och att det skulle ha möjlighet att hantera gods av olika storlekar.

Resultatet blev ett balanserat och justerbart lyftverktyg där ELE:s leverans inkluderade hela kedjan från konceptutveckling till leverans av färdigt redskap inklusive CE-märkning och provlyft.