Specialmaskiner

ELE utvecklar allt från enstaka maskiner till kompletta linjer för att effektivisera och förbättra produktionen. Vi hjälper er att möta kraven på förbättrad kvalitet, arbetsmiljö och produktivitet och finns med genom hela processen.

I slutändan levererar vi nyckelfärdiga utrustningar och utbildar er personal. Vi bygger även om och anpassar befintlig produktionsutrustning efter era behov.
  • Borstmaskiner​​

  • Utsugshuvar

  • Bearbetsnings- maskiner

  • Pressar

Referensbeskrivning

Ombyggnad lägesställare

ELE har fått i uppdrag att ta ett helhetsgrepp och göra en genomarbetad uppdatering och CE-märkning av en äldre lägesställare. Maskinen används både för svetsning och andra renoveringar av valsar, den har byggts om i flera etapper under flera årtionden.

ELE har gått igenom funktion och arbetsmoment med operatörer samt underhållspersonal. Vi har identifierat svagheter och förbättringsmöjligheter i såväl funktion som tillförlitlighet och maskinsäkerhet. Vi kommer att leverera en säkerhetsbroms, nya axlar och lager, nytt styrsystem, skydd över en remdrift samt nya manualer och instruktioner så att lägesställaren kan CE-märkas enligt maskindirektivet.