Testutrustning

Kraven på omfattande tester ökar inom de flesta branscher, inte minst inom industrin. Det blir allt viktigare och vanligare att kunder kräver ett flertal tester, såväl leveranstester som ingenjörstester, för att godkänna en produkt. 

  • Testanläggningar och kompletta anläggningar

  • Fristående riggar

  • Datainsamling

  • Mätutrustning

Referensbeskrivning

Rigg för leveranstester

ELE tillhandahåller testutrustning inom ett flertal områden. Bland annat för funktionstester innan leverans, livslängdstester och andra ingenjörstester. Vi levererar såväl kompletta anläggningar som fristående riggar. Förutom tester på kompletta produkter och enstaka komponenter implementerar vi även tester av delsystem för att så tidigt som möjligt i produktionskedjan hitta eventuella felaktigheter. ELE tillverkar utrustningen och utför tester men vi utbildar även våra kunder i handhavande och genomförande av testerna.

I det här projektet har ELE levererat en rigg för leveranstester av hydrauliska kopplingar. I projektet ingick konstruktion (mekanik, hydraulik och el), styrning, tillverkning, CE-märkning, installation, igångkörning och bruksanvisning.

Kunden hade tidigare en testrigg där kopplingar testades en i taget och där operatören visuellt kontrollerar funktionen, vilket var flaskhalsen i produktionen. ELE:s rigg ger möjlighet att testa nio kopplingar samtidigt och funktionen kontrolleras med hjälp av en givare. Det här gör att operatören samtidigt kan förbereda nästa uppsättning som ska provas. Stort fokus har lagts på flexibilitet och att i framtiden ha möjlighet att anpassa och bygga ut riggen på ett enkelt sätt.

Vid den första leveransen kommer kunden att köpa tre paletter vilket gör det möjligt för operatören att ladda nästa palett medan en testsekvens genomförs. I förlängningen kan systemet byggas ut med fler paletter så att kopplingarna anländer till kontrollstationen i paletter.